Όροι Χρήσης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ preludio.gr ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙTE ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Συμφωνία για τη Χρήση της Ιστοσελίδας

Το preludio.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Γεώργιος Γκούβερης με την επωνυμία Preludio (ΑΦΜ 035377036, ΔΟΥ Ναυπλίου) με έδρα το Ναύπλιο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.preludio.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά. Αν διαφωνείτε με κάποιους από τους όρους ή τις προϋποθέσεις, οφείλετε να απέχετε από την χρήση της ιστοσελίδας. Η συμφωνία αυτή είναι η μόνη συμφωνία που διέπει τη μεταξύ μας σχέση.

Τροποποίηση των Όρων της σύμβασης

Το preludio.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνει τους καταναλωτές. Οι πελάτες παρακαλούνται να συμβουλεύονται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να παραμένουν ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας (οργάνωση, σχέδιο, φωτογραφίες, έγγραφα κλπ) με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να δείτε, να «κατεβάσετε» και να εκτυπώσετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση, αλλά όχι για έκδοση, διανομή, πώληση, ή οποιουδήποτε άλλου είδους εμπορικούς σκοπούς.

Απάτη

Όταν γίνεστε μέλος, βεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που μας δώσατε είναι αληθείς και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να ακυρώσουμε την ιδιότητά σας ως μέλος χωρίς προειδοποίηση αν θεωρήσουμε ότι μας έχετε δώσει αναληθείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης, ή οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση έχει λάβει χώρα κατά τη γνώμη του preludio.gr. Αν η κάρτα μέλους σας έχει ακυρωθεί, το preludio.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αίτησή σας για να γίνετε μέλος εκ νέου.

Αλλαγή και Σβήσιμο του Περιεχομένου

Το preludio.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να σβήνει οποιοδήποτε έγγραφο, πληροφορία ή περιεχόμενα άλλης μορφής που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της συμφωνίας, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνει τους καταναλωτές.

Περιορισμός Ευθύνης

Το preludio.gr δεν παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται να σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό για τη μη διαθεσιμότητά τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το preludio.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, έμμεση ή άμεση, που τυχόν προκύψει από την μη εκτέλεση της παραγγελίας σας. Επίσης, το preludio.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμελείας. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου preludio.gr παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγύηση εκφρασμένη ή συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία να συνεπάγεται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα προϊόντων για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου preludio.gr δεν εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και τα προϊόντα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυώνται ότι ο ίδιος δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε συγγενικός μας δικτυακός τόπος ή διακομιστής που μας εξυπηρετεί θα σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Το κόστος πιθανών διορθώσεων το αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο χρήστης.

Μη Μεταβιβάσιμο

Το δικαίωμά σας στη χρήση της Ιστοσελίδας δεν είναι μεταβιβάσιμο. Ο προσωπικός σας κωδικός ή οποιοδήποτε δικαίωμα σας έχουμε παραχωρήσει να συλλέξετε πληροφορίες ή έγγραφα δεν είναι μεταβιβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς.

Χρήση Πληροφοριών

Διατηρούμε το δικαίωμα στη χρήση και στην ανάθεση σε τρίτους της επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν στην χρήση της ιστοσελίδας από επισκέπτες και όλες τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει, σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, και διατηρούμε το δικαίωμα να την τροποποιούμε ή να την ανανεώνουμε, χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώνουμε.

Υπηρεσίες Τρίτων

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) που διαφημίζουν και δίνουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες Τρίτων, από τους οποίους μπορεί να αγοράσετε ή να πάρετε με άλλους τρόπους αγαθά και υπηρεσίες. Είναι αυτονόητο ότι δεν ανήκουν στη δική μας επιχείρηση, ούτε λειτουργούν υπό τον έλεγχό μας. Ο κάθε Τρίτος είναι υπεύθυνος για την παραλαβή, επεξεργασία και παράδοση παραγγελιών, έκδοση απόδειξης και εξυπηρέτηση πελατών. Οι ιστοσελίδες Τρίτων διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εμείς δεν συμμετέχουμε καθόλου στις συναλλαγές σας με τους Τρίτους. Συμφωνείτε ότι η χρήση των Τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη χωρίς εγγύηση από εμάς.

Πληρωμές

Όταν αγοράζετε κάτι από εμάς ή από τις εταιρείες που διαφημίζουμε, εγγυάστε ότι (i) οι πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις, (ii) η εταιρεία που εξέδωσε την πιστωτική σας κάρτα θα καλύψει το ποσό που ξοδεύετε στην ιστοσελίδα μας και (iii) θα πληρώσετε το συνολικό κόστος των αγορών σας, καθώς και τα έξοδα αποστολής και πιθανούς φόρους που μπορεί να προκύψουν από την συναλλαγή. Πληρωμές από χώρες εντός της Ευρωπαϊκής ζώνης συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 19%. Πληρωμές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ζώνης δε θα συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ στην τελική τιμή.

Η τιμή που πληρώνετε είναι η τιμή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα τη στιγμή που λαμβάνουμε την παραγγελία σας με μόνο μία εξαίρεση. Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι οι τιμές της ιστοσελίδας είναι σωστές, κάποια λάθη μπορούν να συμβούν. Αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχει λάθος στην τιμή κάποιου προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας ζητήσουμε είτε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας με την καινούργια τιμή είτε να την ακυρώσετε. Αν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τότε θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Αν έχετε ήδη πληρώσει, θα γίνει επιστροφή των χρημάτων.

Οι πληρωμές μπορούν να λάβουν χώρα με οποιονδήποτε τρόπο που αναφέρεται στη σελίδα Χρήση της Ιστοσελίδας / Βοήθεια. Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ € και περιέχουν ΦΠΑ 19%, αλλά δεν περιέχουν έξοδα αποστολής.

Αλληλογραφία

Όλες οι ενδείξεις, ιδέες, σημειώσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να μας στείλετε (αλληλογραφία) θα θεωρηθούν και θα παραμείνουν στην κατοχή μας ως δικά μας χωρίς να έχουμε την υποχρέωση να τα θεωρήσουμε εμπιστευτικά. Έχουμε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς να υποχρεούμαστε σε αποζημίωση του αποστολέα.

Κοσμήματα

Όλα τα κοσμήματά μας είναι χειροποίητα, φτιαγμένα στην Ελλάδα με προσοχή και μεράκι. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες από τις αναγραφόμενες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@preludio.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Τα περισσότερα δαχτυλίδια είναι σε νούμερα 54-55. Θα τα φέρουμε στο νούμερό σας χωρίς έξτρα χρέωση. Οι τιμές που αναγράφονται για κάθε προϊόν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%. Το preludio.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος αναπροσαρμογής των τιμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Αν κάποια από τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε το preludio.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου, για να σας ενημερώσει για την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσής τους ή για να σας προτείνει κάποιο εναλλακτικό προϊόν. Καθότι τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα, συνήθως χρειαζόμαστε περίπου 2 εβδομάδες για την κατασκευή και αποστολή κομματιών. Μετά την αποστολή, ο χρόνος παραλαβής εξαρτάται από τη χώρα του παραλήπτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα Αποστολές και Επιστροφές. Εάν κρίνετε ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα που επικοινωνούμε μαζί σας και την προβλεπόμενη ημερομηνία αποστολής ή τα εναλλακτικά προϊόντα δεν σας ικανοποιούν, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συγκεκριμένο προϊόν από την παραγγελία σας και να σας επιστραφούν τα χρήματά σας.

Επιστροφές Προϊόντων

Το preludio.gr δεν επιτρέπει επιστροφές προϊόντων, γι’ αυτό σας προτείνουμε να κάνετε τις παραγγελίες σας με ιδιαίτερη προσοχή. Για τα δαχτυλίδια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις αντιστοιχίες στα νούμερα.

Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένων προϊόντων, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως στα τηλέφωνα 2752 0 25277 ή στο email contact@preludio.gr

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πιστοποίηση Διεύθυνσης Μέλους

Το preludio.gr διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τα μέλη με e-mail για να πιστοποιήσει αν οι πληροφορίες που δώσατε (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας και της διεύθυνσής σας) είναι ακριβείς, προκειμένου να σας προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Preludio.gr - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι όλες οι ενέργειες που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτή τη συμφωνία, ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από τη χρήση της ιστοσελίδας έγκεινται στη νομοθεσία της Ελλάδας. Υποβάλλεστε ρητά και συναινείτε στην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων και παραιτείστε του δικαιώματος να ισχυριστείτε ότι το Ναύπλιο, στην Ελλάδα, δεν είναι βολική τοποθεσία για εσάς. Αυτός ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε για και ανήκει στην επιχείρηση Γεώργιος Γκούβερης με την επωνυμία Πρελούδιο (ΑΦΜ 035377036, ΔΟΥ Ναυπλίου) με έδρα το Ναύπλιο, Ελλάδα. Οπότε, οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία διέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Copyright © 2007 Preludio. Design by Kranton